Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

วิดีโอกิจกรรม

ไข่ขาว ชนิดเม็ด โปรตีน แอลบูมิน สกัด รูปแบบเม็ด พร้อมทาน โปรตีนไข่ขาว หรือเรียกกันว่าแอลบูมิน (Albumin) ผลิตโดยนำไข่ขาวมาสกัดแยกน้ำ และโปรตีนออกจากกัน โปรตีนที่สกัดได้ยังคงรักษาคุณค่าทางสารอาหารไว้อย่างครบถ้วน เนื่องจากไข่ขาวประกอบไปด้วยโปรตีน และน้ำเป็นหลัก ✔ดูดซึมดี ✔ปราศจากไขมัน และน้ำตาล โปรตีนที่สกัดได้จึงมีความบริสุทธิ์สูงมาก งานวิ่ง Give Charity Run ภาพบรรยากาศงานวิ่ง Give Charity Run เมื่อวันที่ …

เสียงตอบรับจากผู้ใช้จริง

ขอบพระคุณสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์และส่งภาพมาให้รีวิว Albumin โปรตีนแอลบูมินจากไข่ขาวชนิดเม็ด เหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงจริง สามารถสั่งซื้อได้ที่ Line: @cmktshop สั่งซื้อสินค้า : www.cmktshop.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 099-745-5775 ข้อมูลเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/egg.albumin.official